Aurajoki Oy keskkonnakaitse

Aurajoki Oy tunneb vastutust inimeste ja keskkonna ees.

Panustame oma võimaluste raames teavitustöösse, mis puudutab pinnakatete mõju inimestele ja keskkonnale. Proovime oma tegevuse raames vähendada tooraine ja energia tarbimise osas keskkonda jäetavat jalajälge. Kohustume järgima kvaliteedi- ja keskkonnastandardeid, seaduseid jm eeskirju. Peame kinni ka teistest pinnatöötlust puudutavatest standarditest.

Meie tegevuse aluseks on kvaliteedi- ja keskkonnaalaste eesmärkide püstitamine, kontroll ja pidev arendamine.

Tihe koostöö erinevate koostööpartneritega võimaldab meil arendada oma tootmistegevuse energiavõimsust, taaskasutust ning võtta kasutusele ennetavaid ja tegevust reguleerivaid direktiive ning juhiseid.

Kontrollime ja arendame pidevalt oma tarnevõrgustikke, eesmärgiks vastutustundlik ning keskkonnasõbralik tegevus.

Aurajoki Oy – pinnatöötlus keskkonda austaval moel

Toodete pindamine otstarbeka pinnakattega suurendab toote kasutusiga, mis on omamoodi ökoloogiline võte, millega säästetakse loodusvarasid.

Tsink on 100% looduslik toode ja täiel määral taaskasutatav.

Aurajoki Oy-s valmistatud pinnakatete tootmisel lähtutakse rangetest keskkonnaalastest- ja ohutusnõuetest, tootmise aluseks on energia ja loodusvarade kokkuhoid. Teostatakse pidevat tootmisalast järelevalvet.

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 lores

 

LOGO luotettavakumppani

 

LOGO tilaajavastuu

 

ETS logo fin

 

transq supplier logo stamp

utilities Nordics centra detail