Teenused ja tooted

Tänapäeva globaalselt konkureerivatel turgudel on ettevõtted olukorras, kus ellujäämiseks tuleb oma tegevust pidevalt tõhustada. Ettevõtted valivad põhjalikult oma tarnijaid ja otsivad lahendustele suunatud koostööpartnereid, kes oleks nende kasutuses kogu tootmisprotsessi ulatuses. Hea koostööpartneri abil hoiavad ettevõtted kokku märkimisväärselt palju aega ning väldivad kattuvusi näiteks kontaktide, koordineerimise ja kvaliteedikontrolli osas, ning saavutavad enamasti paremaid tulemusi lausa mitmel tasandil.

Et eelpool nimetatud keskkonnas tegutsedes edukas olla, peab suutma lahenduse osutaja pakkuda laiaulatuslikku teenuste terviklahendust ning olema samal ajal nii loov kui ka oskuslik. Vaja on välja töötada uusi lahendusi ning tugevaid protsesse, et kliendi poolt tellitud toote tarnimine õnnestuks varasemast kiiremini ja ökonoomsemalt. Meie pakume Aurajoki kontsernis just kõike seda. Vastame kliendi nõuetele.

Meie sooviks on täita oma klientide vajadused ka edaspidi, mistõttu tegeleme oma tegevuse arendamisega süsteemselt ja koostöös oma klientidega. Soovime, et meid hinnataks meie aktiivse lähenemisviisi põhjal – selleks töötame välja uusi ja innovaatilisi lahendusi, et klient saaks muuta oma teenusteketi veelgi enam konkurentsivõimelisemaks.

 

 ks et 1 ep et 1 

v et 1 i fi 1