Pinnakatted

Alumiiniumi anodeerimine

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 3,3 x 0,8 x 1,4 m.

Elektrokeemiline pinnamuutmisprotsess alumiiniumtoodetele. Moodustab toote pinnale oksiidikihi, mis annab alumiiniumile head korrosioonivastased omadused, meeldiva välimuse ja erinevad kasulikud omadused, näiteks tugevuse ja kulumiskindluse.

Oksiidikihi välimust mõjutavate omaduste aluseks on peamiselt tooraine pinnakvaliteet, kasutatud alumiiniumi kvaliteet ja selle puhtus.

Töötlused

Anodeerimine toimub väävelhappelahuses. Toote pinnale moodustunud oksiidikiht võib jääda kas loomulikku tooni või musta värvi.

Alumiiniumpinda võib esmalt ka poleerida – näiteks keemiliselt või mehaaniliselt. Peale seda toimub anodeerimine, seda nimetatakse kokku alumiiniumi anodeerimiseks poleerimisega. Antud töötluse puhul on toote pinnale moodustunud oksiidikiht läikiv ja annab tootele dekoratiivse välimuse.

Standard

ISO 7599:2010(E) Anodizing of aluminium and its alloys — General specifications for anodic oxidation coatings on aluminium

Alumiiniumi kromaatimine

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 3,3 x 0,8 x 1,4 m.

Keemiline pinnamuutmisprotsess alumiiniumpinna ja lahuse vahel, pinnale moodustub kromaatpinnakiht. Kromaatpinnakihi värv võib vahelduda peaaegu värvitust kuni kergelt kollakasroheliseni - mida tumedam värv, seda paksem kromaatpinnakiht.

Pinnakihi eesmärgiks on pakkuda toodetele paremat kaitset korrosiooni eest, takistada elektrilise kontakttakistuse muutumist, sel on head adhesiooniomadused.

Kromaadilahused sisaldavad enamasi 6-valentseid kroomiühendeid kroomhappena või dikromaatidena.

Valida on trummel- ja riputustöötluse vahel.

Talub hästi kuumust (350 °C), korrosioonikaitse omadused on sama head nagu Cr(VI) –passiveerimiste puhul.

Standard

SFS-EN 12487 Metallide korrosioonikaitse. Alumiiniumi ja alumiiniumisulami loputatud ja loputamata kromaatpinnakatted. Corrosion protection of metals. Rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys

Alumiiniumi passiveerimine (Iridite NCP)

Kasutusotstarve/omadused

Keemiline pinnamuutmisprotsess alumiiniumpinna ja lahuse vahel, pinnale moodustub passiivkiht. Passiivkiht on peaaegu värvitu, pinnakiht aga sätendab erinevate värvide mõjul.

Pinnakihi eesmärgiks on pakkuda toodetele head kaitset korrosiooni eest, kuumakindlust (350 °C) ilma, et korrosioonikaitse omadused väheneksid. Sel on head adhesiooniomadused.

Passiivpinnakiht ei sisalda pliid, kaadmiumi, elavhõbedat, PBB-d / PBDE-d ega kroomi (III) või (VI) ühenditega ja vastab ELV-, RoHS- ja WEEE -direktiivides toodud nõuetele.

Standard

Eraldi standardit ei ole.

Alumiiniumi plasmaanodeerimine

Alumiiniumi poleerimine on alumiiniumi pinna agressiivne söövitamine keemilisel teel, mil alumiiniumi pindmine mikroprofiil väheneb ja pind muutub seeläbi läikivaks.

Poleerimistöötlust võib rakendada iseseisva töötlusena või ka koos anodeerimistöötlustega. Nende koosmõjul tekib tootele anodeeritud läikiv oksiidikiht, mis kaitseb toodet efektiivselt korrosiooni eest, annab sellele ilusa läike, hea tugevuse ja kulumiskindluse.

Üldiselt võttes sobib alumiiniumi keemiline poleerimine paljudele anodeeritavatele alumiiniumidele ja magneesiumit sisaldavatele alumiiniumidele. Parim tulemus ja suurim läikeaste saavutatakse aga puhta alumiiniumi puhul.

Elektrotsinkimine

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 3,3 x 0,7 x 1,3 m

Elektrokeemiline elektrolüütiline protsess sadestab toote pinnale väga läikiva, suurepäraselt katva ja hästi laialijaotuva tsingipinna. Sadestatud tsingipinna toon on hõbehall, seda ilma järelkroomimiseta. Sadestatud tsingipind on ka väga paindlik ja kergesti kroomitav (passiveerimine).

Tsinkpinnakatet kasutatakse tootele dekoratiivsete omaduste, läike, ühtlase pinna, teatud tooni, värvi aluspõhja andmiseks, see pakub ka head kaitset korrosiooni eest.

Tavaliselt kroomitakse kõik elektrokeemiliselt tsingitud pinnad koheselt peale tsinkimist, mis on üheks osaks pindamisprotsessist. Nii välditakse tsingipinnale moodustuva nn valge rooste tekkimist.

Valida on trummel- ja riputustöötluse vahel.

Kromaatimine (Passiveerimine)

Tsingipinnale moodustuv reaktsioonikiht – kaitsekiht, mis kaitseb tsingipinda korrosiooni eest.

Moodustunud reaktsioonikiht annab kasutatud kromaatimisviisist sõltuvalt tsingipinnale ühe järgmistest toonidest:

  • sinine,
  • kollane (sillerdav),
  • roheline,
  • must
  • hõbe (sillerdav).

Sini-passiveerimine

Tsinkpinnakatte jaoks mõeldud passiveerimisprotsess, mis annab tootele kõrgläikega ja tugevalt sinise passiivkihi. Põhineb ainult 3-valentsetel kroomiühenditel. Läige, värv ja korrosioonikaitseomadused säilivad ka termotöödeldud detailide puhul. Vastavalt DIN 50021 SS standardi soolpritsi testile saavutatakse passiveerimise teel riputamise korral üle 100 tunnine kaitse valge rooste eest.

Cr6+ kolla-passiveerimine

Tsinkpinnakatte jaoks mõeldud passiveerimisprotsess, mis annab tootele kollase sillerdava Cr6+-kromaadikihi. Tulemuseks olev korrosioonikaitse tase on passiveerimise puhul ääretult kõrge. Soolpritsi testides on saavutatud üle 500 tunnine vastupidavus. Tavatingimustes on võimalik saavutata riputamise korral 300 tunnine ja trumli korral 250 tunnine kaitse valge rooste eest.

Cr3+ kolla-passiveerimine

Tsinkpinnakatte jaoks mõeldud 3-valentsel kroomil põhinev passiveerimine kollasega, mille tulemusel saavutatakse kõrge korrosioonikaitse tase. Passiveeritud pinna toon on kollakas sillerdav ja peale järeltöötlust on värv veidi heledam, kuid ühtlasem. Cr3+passiveerimise teel saavutatakse 6-valentse kolla-passiveerimisega peaaegu sama korrosioonikaitse tase. Passiveeritud pinna läige, värv ja korrosioonikaitse omadused säilivad ka peale termotöötlust. Soolpritsi testis vastupidavus ~100 h. Värv analoogne 6-valentse kollasega passiveeritud pinnakattega.

Rohe-passiveerimine

Tsinkpinnakatte jaoks mõeldud Cr6+passiveerimisprotsess rohelisega. Kromaadikiht annab tootele tumeda oliivirohelise kihi, mille korrosioonikaitseomadused on suurepärased ja sarnanevad Cr6+-kollasega passiveerimise tulemusega.

Must -passiveerimine

Tsinkpinnakatte jaoks mõeldud Cr6+ passiveerimisprotsess mustaga, kromaadikiht annab tsingipinnale läikiva musta kihi, mille korrosioonikaitseomadused on võrdlemisi vähesed.

Lanthane TR 175 eripassiveerimine

Tsinkpinnakatte jaoks mõeldud kroomi (III) -valentne nanopartikleid sisaldav passiveerimissüsteem. Kromaadikiht annab tootele puhta, veidi hõbedaselt sillerdava kihi, mille korrosioonikaitseomadused on tänu nanopartiklite tehnoloogiale suurepärased. 2,5 korda parem korrosioonikaitse kui sini-passiveerimise puhul, soolapritsi test ~300 h. Hea enesekaitseomadus – tsingipinnani ulatuvasse võimalikku kriimu ei hakka tekkima koheselt valget roostet.

Sealer (järelkastmine)

Sealer on tsingitud ja passiveeritud pindadele mõeldud järelkastmisprotsess. See kaitseb passiivkihti keskkonna- ja ilmastikutingimustest tulenevate mõjude eest, pakkudes tsingitud ja passiveeritud pinnale täiendavat kaitset korrosiooni ja mehaanilise koormuse eest. Järelkastmine põhineb aktiivsel korrosioonikaitsesüsteemil, mille puhul töötavad koos polüsilikaadid, polümeerid ja inhibiitorid, kaitstes tsinki korrosiooni eest. Järeltöötlusel on ka enesekaitseomadusi – nii välditakse näiteks kriimude või löökide tulemusel moodustuva võimaliku korrosiooni tekkimist valmistoodete puhul. Tegemist on väga paindliku ja kõrget korrosioonikaitse taset, samuti head temperatuuritaluvust (150 °C) omava järeltöötlemisega tsingitud ja passiveeritud pindade puhul. Kroomi(VI) -vabal pinnakattel on veel head pinnal püsimise omadused ja enesekaitseomadused – tsingipinnani ulatuvasse võimalikku kriimu ei hakka tekkima koheselt valget roostet. 2 korda parem korrosioonikaitse kui tavalisel sini-passiveerimisel.

Lakk

Värvitu veega lahjendatav kuivatusahju lakk tsingitud ja passiveeritud pindadele. Lakki kasutatakse palju dekoratiivsete pindade kaitseks, pakkudes lisakaitset korrosiooni eest ja vältides pinnakattes edaspidi toimuvaid värvimuutusi.

Standard

SFS-EN ISO 2081 Metallist ja muud mitteorgaanilised pinnakattematerjalid. Raua ja terase elektriliselt sadestatud, tsingitud pinnakatted koos lisatöötlustega. Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel

Hõbetamine (+passiveerimine)

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 1,8 x 0,35 x 1,0 m.

Elektrokeemiline elektrolüüsi protsess sadestab toote pinnale ühtlase läikiva hõbedakihi. Hõbeda pinnakatet kasutatakse toote elektri- ja soojusjuhtivuse omaduste parandamiseks, tugevuse andmiseks ja kasutuskindluse suurendamiseks, samuti dekoratiivsete omaduste parandamiseks tarbeesemete puhul. Protsessi abil pinnatakse terasest, vasest ja vasesulamite pindu ning nikeldatud detaile.

Valida on trummel- ja riputustöötluse vahel.

Järeltöötlus (passiveerimine)

Hõbedane pinnakate tuhmub aja jooksul ja selle loomuliku reaktsiooni eest kaitstakse hõbetatud tooteid enamasti passiveerimise teel. Passiivpind on täiesti läbipaistev, mistõttu see ei mõjuta toote esialgset läiget ega muid hõbetamise teel saadud omadusi.

Kõikide hõbetatud toodete passiveerimine toimub kooskõlas RoHS-ga

Standard

SFS-EN ISO 4521 Metalsed ja muud mitteorgaanilised pinnakatted. Elektriliselt sadestatud hõbeda- ja hõbedasulami pinnakatted tehniliseks kasutuseks. Spetsiifika ja testimismeetodid. Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes. Specification and test methods (ISO 4521:2008)

Kroomimine poleerimisega

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Elektrokeemiline elektrolüüsi protsess sadestab toote pinnale ühtlase läikiva, hästi laialilaotatava ja kauni tooniga sinaka kroomipinna. Kroompinnale moodustub õhu mõjul oksiidikiht, mis passiveerub, pakkudes kaitset korrosiooni vastu.

Nn dekoratiivkroomimise korral kasutatakse aluspinnakihina kroomi all alati niklit, vajadusel võib olla kroomi all mitu pinnakihti, mis parandavad omakorda toote omadusi.

Poleerimisega kroomimist kasutatakse toodetele dekoratiivsete omaduste, läike, ühtlase pinna ja soovitud tooni, samuti tugevuse ja kasutuskindluse lisamiseks, see kaitseb ka hästi korrosiooni eest.

Standard

SFS-EN ISO 1456 Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium. (ISO 1456:2009)

Nikeldamine (+poolläikega nikkel)

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Elektrokeemiline elektrolüütiline protsess sadestab toote pinnale kõrgläikega (peegelläige), suurepäraselt laialikantava ja ühtlase niklipinna, sadestatud niklipind on alati veidi kollakas. Sadestatud nikkelpinnakate on väga pehme ja selles ei ole sisepingeid. Protsess sobib suurepäraselt kahekordseks nikeldamisprotsessiks (1. kiht poolläikega nikkel + 2. kiht läikega nikkel), mille tulemuseks on väga head korrosioonikaitse omadused ka välistingimustes.

Nikkelpinnakatet kasutatakse tootele dekoratiivsete omaduste, läike, ühtlasema pinna, teatud tooni, tugevuse ja kasutuskindlust parandavate omaduste lisamiseks, sel on ka suurepärane kaitse korrosiooni eest. Nikkelpinnakatet kasutatakse aluspinnana näiteks läikega kroomi all. Vajadusel võib olla nikli all teisigi pinnakihte, mis parandab omakorda toote omadusi.

Valida on trummel- ja riputustöötluse vahel.

Standard

SFS-EN ISO 1456 Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium. (ISO 1456:2009)

Oxsilan MM 0706 silaani töötlus

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: väikesed trummeltöödeldavad osad.

Tsingitud terase eeltöötlus enne värvimist silaanil põhineva ainega. Tõhustab värvimisprotsessi, annab tootele paremad adhesiooniomadused ja korrosioonikaitse. Võib kasutada julgelt raua- ja tsingifosfaatimise ning kromaatimise asemel.

Trummeltöötlus.

Standard

Kehtivat standardit ei ole.

Roostevaba terase peitsimine

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 3,3 x 0,7 x 1,3 m.

Roostevaba terase peitsimine puhastab pinnalt kogu mustuse, näiteks hõõguvad ketendused, värviplekid ja rooste keevitusvuukides. Peale seda moodustub pinnale korrosiooni eest kaitset pakkuv passiivkiht (oksiidikiht).

Peitsimine annab roostevabale terastootele puhta, metalse ja siidiselt tuhmi pinna.

Standard

Eraldi standardit ei ole.

Tinatamine

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed m: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Elektrokeemiline elektrolüütiline protsess sadestab toote pinnale kõrgläikega ja suurepäraselt ühtlustuva tinapinna, mille abil on pinnakatte paksuse jagunemine ääretult ühtlane.

Sadestatud tinapinnakattel on ka suurepärased joote- ja adhesiooniomadused, see talub hästi ka saastet.

Pinnakate sobib suurepäraselt kasutamiseks nii dekoratiivsete kui ka tehniliste pindade puhul, näiteks elektri- ja elektroonikatööstuses või majapidamistarvete tootmisel.

Valida on trummel- ja riputustöötluse vahel.

Standard

SFS-ISO 2093 Elektriliselt sadestatud tinapinnakatted. Spetsifikatsioon ja testimismeetodid. Electroplated coatings of tin. Specification and test methods

Vase ja hõbeda passiveerimine

Kasutusotstarve/omadused

Passiveeritud pind on täiesti läbipaistev ja ühtlane, mistõttu ei mõjuta see esialgse pinna läiget. Passiivkiht kaitseb efektiivselt pinda oksüdeerumise eest, passiveerimine ei sisalda kromaate. Passiveeritud pind peab suurepäraselt vastu sulfiidisisaldusega keskkonnas (30 min, 2 % naatriumsulfiid).

Vasetamine

Kasutusotstarve/omadused

Toote maksimaalsed mõõdud: 2,8 x 0,5 x 1,3 m.

Elektrokeemiline elektrolüütiline protsess sadestab toote pinnale kõrgläikega, mittepoorse ja hästi laialikanduva vasekihi. Sadestatud vasekiht on pehme ja hästi töödeldav.

Vaskpinnakatet kasutatakse enamasti teiste pinnakatete vahekihina, mis parandab toote omadusi, näiteks hea peitevõime, head adhesiooniomadused ja täiendav kaitse korrosiooni eest.

Protsessi kasutatakse terasest, alumiiniumist vasesulami- ja tsink-survevalu detailide pindamiseks.

Valida on trummel- ja riputustöötluse vahel.

Standard

Eraldi standardit ei ole (SFS-EN ISO 1456).