Põrkepiirded

Sõidutee serva põrkepiirded

Kaitsepiirete eesmärgiks on liiklusohutuse parandamine: takistab sõiduki teelt väljasõitu, suunab liiklust ning vajadusel piirab ja kaitseb soovitud alasid.

Kaitsepiirded on mõeldud kasutamiseks maanteedel, sildadel, parkimisplatsidel, parkimismajades, sadamates ja tööstushoonetes.

Põrkepiirete lahendused sõltuvad projektist alates väiksematest komponentidest kuni paigaldusvalmis tervikuteni. Piirete valik sisaldab kõiki paigalduseks vajalikke osi.

Tänu SFS-EN ISO 1461 standardile vastavalt sooritatud kuumtsinkimisele on piiretel hea korrosioonikaitse.

Piirdeid on testitud kokkupõrke testiga ja piiretele on väljastatud CE-märgis.

Piirded jagunevad vastavalt standardile 1317-2 järgmistesse toimivusklassidesse:

 • Kokkupõrketugevuse klass: N2
 • Kokkupõrke riskitase: A
 • Töölaius WN:
  • Posti samm 1 m, N2WN: 1,0 m (TB11 WN: 0,7 m)
  • Posti samm 2 m, N2WN: 1,6 m (TB11 WN: 1,0 m)
  • Posti samm 4 m, N2WN: 2,1 m (TB11 WN: 1,3 m)
 • Töölaiuse klass:
  • Posti samm 1 m: W3
  • Posti samm 2 m: W5
  • Posti samm 4 m: W6
 • Lumetööde vastupidavuse klass: 4
 • Külgsuunaline nihe DN:
  • Posti samm 1 m: 0,9 m
  • Posti samm 4 m: 2,0 m
 • Sõiduki väljumisala klass VIN: NA

Eraldusriba põrkepiire

Põrkepiirete eesmärgiks on takistada eraldusribal sõidukite omavahelisi kokkupõrkeid. Põrkepiirete projekteerimisel on lähtutud sellest, et neid oleks võimalik kasutada teeribadel, kus eeldatakse kõrgendatud ohutustaset.

Põrkepiirete lahendused sõltuvad projektist alates väiksematest komponentidest kuni paigaldusvalmis tervikuteni. Piirete valik sisaldab kõiki paigalduseks vajalikke osi.

Tänu SFS-EN ISO 1461 standardile vastavalt sooritatud kuumtsinkimisele on piiretel hea korrosioonikaitse.

Piirde minimaalne pikkus on 88 meetrit, mis sisaldab piirde alg- ja lõpp-punkti. Postide samm on 2 meetrit. Postide pikkus on 1,5 meetrit.

Postide paigaldamisel võib kasutada ka taldmiku- kui ka vaiakonstruktsiooni, mil postide eemaldamine piirde lahtimonteerimise või remontimise eesmärgil on oluliselt lihtsam.

Piirdeid on testitud kokkupõrke testiga ja piiretele on väljastatud CE-märgis.

Piirded jagunevad vastavalt standardile 1317-2 järgmistesse toimivusklassidesse:

 • Kokkupõrketugevuse klass: H1
 • Kokkupõrke riskitase: A
 • Töölaius H1WN: 1,6 m
 • Töölaiuse klass: W5
 • Lumetööde vastupidavuse klass: 4
 • Külgsuunaline nihe DN: 1,3 m
 • Sõiduki väljumisala klass VIN: 1,9 m

i fi 1

pengerkaide2

pengerkaide

keskikaide2

 

keskikaide