Tegevuspõhimõtted ja ettevõttepoliitika

Meie ettevõtte usalduse aluseks on oskusteave ja teeninduse kõrge tase. Läbi vastutustundliku, täpse ja paindliku tegevuse tõstab Aurajoki kontsern oma klientide konkurentsivõimet ning vastab oma klientide individuaalsetele vajadustele.

Arendame ja parendame pidevalt nii oma teenuseid kui ka protsesse, eesmärgiga teenindada oma kliente ka tulevikus eesootavate väljakutsete korral.

Koostöös klientidega ning uurimisüksustega teostame erinevaid arenguprojekte. Kohustume end alati arendama, andma endast parima ja tegutsema õigesti juba esimestest hetkedest peale.

Oma tegevuse arendamisel on meie parimaks mõõdupuuks klientide rahulolu ja kogemused, eesmärgiks lähtuda turgude tuleviku väljavaadetes.

Aurajoki kontsern pakub oma klientidele konkurentsivõimelisi terviklahendusi, tugevat oskusteavet, laiaulatuslikku teenusepaketti ning vastutustundlikku pikaajalist koostööd.

Meie tegevuse aluseks olev kvaliteedisüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 - ning ISO 14001 -standarditele.

Lähtume oma tegevuses veel EN 1090 -standardiseeria (CE) ning erinevaid protsesse koordineerivatest standarditest.

Aurajoki kontserni keskkonnaalased küsimused põhinevad elutsükli põhimõttel. Oma igapäevases töös tähendab see seda, et me kogume kokku protsesside käigus tekkivad jäätmed, sorteerime neid liigiti ning kasutame neid kas energiaks või taaskasutuses, mille tulemusel väheneb loodusest hangitava tooraine hulk.

Arendame pidevalt oma tegevust veelgi keskkonnasõbralikumaks, suurendame oma teadlikkust keskkonnateemadest, paneme ennast ja oma sidusgruppe proovile keskkonda vähem koormavates tegevustes.

Tarnijate valikul ja oma tegevuse arendamisel on eelduseks kohaliku keskkonnalase seadusandluse ning inimõiguste järgimine.

Töötervishoiu ja tööohutuse kohaldamise puhul oleme lähtunud standardist OHSAS 18001.

Peame kinni rangetest keskkonnanõuetest – ohutus, energia ja loodusvarade säästmine.

pdfOperation policy (en)45.00 KB

>> Sertifikaadid

FI ISO 9001 ISO 3834 2 ISO 14001 lores

 

LOGO luotettavakumppani

 

LOGO tilaajavastuu

 

ETS logo fin

 

transq supplier logo stamp

utilities Nordics centra detail