Termotöötlus

Kasutusotstarve

Eemaldatakse detaili alusmaterjali pooridesse ja mõradesse protsessi ajal absorbeerunud vesinik. Töötlemata jätmine võib toodet kahjustada, lõhkuda või tekitada selle pinnale mulle.

Termotöötlus puudutab terastooteid, mille purunemiskindlus on üle 700 N/mm2, töötlus toimub termoahjus.

Termotöötluse aeg ja temperatuur sõltuvad terase purunemiskindlusest, ettenähtud aja- ja temperatuurivahemikud on toodud standardis ISO 9588.

Standard

ISO 9588 Metallic and other inorganic coatings - Post-coating treatments of iron or steel to reduce the risk of hydrogen embrittlement