Valgustuspostid (Proxoconi tüüpi)

Valgustuspostide valmistamine toimub Kannonkoski tehases vastavalt meie oma postijoonistele või kliendi projektile.

Proxocon Oy postitüübid tarnitakse 18-42-meetristena. Posti tippu võib kinnitada 16 tk valgustit, millest iga valgusti pindalaks on 0,23 m2 ja see kaalub 23,5 kg.

Proxoconi valgustuspostide koormused ja tugevusarvestused vastavad Eurokoodeksitele ja standardile EN 1993-3-1. Tuulekoormus on maastikuklassis 0+ (sisesaared ja kaitstud rannikualad), mistõttu võib kasutada antud konstruktsiooni ka maasikuklassis I-IV.

Objektideks on sadamad, tehaseterritooriumid, kaevandused jms.

valaisinmasto