Blogi: Vastuullisuus on tekoja

21.6.2023

Aurajoki on strategiassaan valinnut vastuullisuuden yhdeksi kulmakivekseen. Arvolupauksemme on olla vastuullinen kumppani niin asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuin myös omalle henkilöstöllemme. Uskomme, että vastuullisuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa myös toimittajavalinnoissa.

Mitä kaikkea me vastuullisena kumppaninasi sitten teemme?
Esimerkiksi näitä asioita:

  • Kannamme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Jokaisella aurajokilaisella on oikeus ja velvollisuus turvalliseen työskentelyyn ja tuoda esiin havaitsemansa puutteet. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, jota kohti haluamme edetä raportoimalla jatkuvasti erilaisia turvallisuushavaintoja. Sairauspoissaolojen seuranta ja etenkin niiden pienentäminen on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä yhdessä työterveyskumppanimme ja työeläkevakuuttajan kanssa.
  • Teemme säännöllisesti henkilöstöllemme hyvinvointikyselyn, jonka tulokset käymme läpi kaikkien kanssa ja mietimme yhdessä parannuskeinoja ilmenneisiin havaintoihin.
  • Viidellä tehtaallamme toimintamme on ympäristöluvan alaista. Tämä edellyttää aktiivista toiminnan kehittämistä yhdessä Tukesin, AVI:n, Ely-keskuksen ja muiden ympäristöviranomaisten kanssa. Teemme tehtaillamme ilman ja veden päästömittauksia varmistaaksemme ympäristölupien ehtojen täyttymisen. Raportoimme kemikaalien käytön ja kertyvän jätteen määrän viranomaispalveluihin vuosittain.
  • Olemme ottaneet käyttöön EU:n whistleblower-direktiivin mukaisen ilmoituskanavan. Palveluntarjoajaksi on valittu Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelu, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa mahdollisesti havaitsemistaan väärinkäytöksistä.
  • Laskemme vuosittain hiilijalanjälkemme ja koostamme tulosten pohjalta sekä vastuullisuusraportin että ilmasto- ja energiastrategian. Tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoden 2024 alusta alkaen Scopen 1 ja 2 osalta. Olemme sitoutuneet sähkön- ja kaukolämmön kulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen valitsemalla yhteistyökumppaneiksemme yrityksiä, joiden kanssa pääsemme tavoitteeseen. Raportoimme eri energiamuotojen kulutuksemme vuosittain Energiatehokkuussopimusten vuosiraportointiin.
  • Aurajoelle valmistuu uusi kuumasinkityslaitos Lietoon kesällä 2024. Uusi tehdas on Pohjois-Euroopan ympäristöystävällisin ja tehokkain alallaan. Laitos kuluttaa 40 % vähemmän energiaa, 30 % vähemmän sinkkiä, 70 % vähemmän jätettä, 40 % vähemmän vettä, eikä siitä aiheudu päästöjä ilmaan. Laitos on alusta alkaen hiilineutraali.

Meille on tärkeää, että vastuullisuus ei jää vain hienoiksi puheiksi ja lupauksiksi, vaan se näkyy toiminnassamme jatkuvina konkreettisina tekoina ja saavutettavina tavoitteina. Uskomme, että tietoisuuden ja vaatimusten kasvaessa myös vastuullisuuden merkitys tulee olemaan huomattavasti suuremmassa roolissa mm. toimittajien valinnassa. Markkinajohtajan asema tarjoaa meille upean mahdollisuuden toimia esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä matkallamme kohti yhä vastuullisempaa huomista – yhdessä aurajokilaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

– Mikko Kuikkaniemi
HSEQ-päällikkö

kuumasinkitys, vastuullisuus, Liedon tehdas, hiilineutraali

Aurajoki Oy

on vuonna 1967 perustettu metallien pintakäsittelypalveluihin ja kokonaisuuksiin erikoistunut yritys. Tuotamme, kehitämme ja suunnittelemme taloudellisesti tehokkaita teollisia palveluita – tuotantoprosessista suunnitteluun, viimeistelyyn ja asiakastoimitukseen saakka.

Joustavana toimijana mukaudumme asiakkaamme yksilöllisiin tarpeisiin – saat meiltä koko toimitusketjun tai vain tarvitsemasi palvelun.

Lue lisää →